Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
028634114722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streďanský Martin, Ing. 261,75 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634122022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavol Miroslav, Ing. 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634105220014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rácz Dušan 363,97 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634122122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sedláčková Denisa 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lichá Lýdia 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kordošová Elena 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634120922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Surman Slavomír,Ing. 903,54 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dančo Peter, Mgr. 904,00 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hromkovičová Želmíra 2,40 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624118722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubišová Katarína RNDr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624118822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážia Marián,Ing. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ukropcová Ľudmila,Ing. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624118922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ganajová Anna,Mgr. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Černá Andrea 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hencová Andrea 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624118022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrová Dana, Ing. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vedrödy Peter,Mgr. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matlonová Zuzana,PhDr. 453,27 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oravcová Dana 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624122822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kelemen Pavel,Ing. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žigová Ĺudmila 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimáková Valéria,RNDr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smatanová Jana, Ing. 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žitnay Jakub, Mgr. 918,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rydlová Alena 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
288805372200 Zmluvou sa strany dohodli na zrušení vecn. bremena na nehnuteľnostiach na Rajskej ulici 6 v Bratislave vo vlastníctve povinného z vecného bremena zriadeného v prospech hlavného mesta ako oprávneného z vecného bremena a úprave súvisiacich práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centre Investment, s. r. o. 44938969 0,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200355 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tóth Milan 150,00 € 14.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 Zmluva
286505072200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505072200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístupová cesta k rodinným domom" a "2 rodinné domy", na pozemku reg. C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DomBytDevelopment, s.r.o. 36831026 24,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
2522D20007 finančný dar vo výške 50.000,- EUR na Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
MAGTS2200356 Predmetom zmluvy je dodanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii hygienického zariadenia na kuchynku. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krobot Jaromír 1 100,00 € 14.09.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva