Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGSP2200050 Rozšírenie Harmincova 4-pruh - výstavba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 551 673,29 € 10.08.2022 31.08.2023 16.08.2022 Zmluva
098504002200 Nájomná zmluva k bytu; nájomca: Ištoková Martina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištoková Martina 569,16 € 26.07.2022 16.08.2022 Zmluva
286504932200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 07 Vodovodnej prípojky a SO 08 Kanalizačnej prípojky k stavbe "Viladomy Koliba - Stráže" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21672/1 a 21680 v k.ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koliba Invest s.r.o. 52548741 97,00 € 16.08.2022 16.08.2022 Zmluva
098504702200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Dolinský Michal, Mgr., Lee Hyeyoung Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolinský Michal 0,00 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10006 výrobky IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10007 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10008 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10009 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
098504652200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Čuperková Denisa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čuperková Denisa 795,84 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200050 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eugen Linka 11652594 0,00 € 12.08.2022 02.10.2026 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200051 Centrum pre dočasné krátkodobé ubytovanie cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 0,00 € 16.08.2022 16.02.2023 16.08.2022 Zmluva
286504942200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 12 Vodovodnej prípojky k stavbe "VAJNORSKÁ - polyfunkčný komplex" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RV Development 1 s.r.o. 50158929 348,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
220D10010 implementácia a prevádzka ChatBota Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGDG2200126 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 85 000,00 € 16.08.2022 31.12.2022 17.08.2022 Zmluva
088300691412 Dodatok č. 08 83 0069 14 12 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu realizácie stavby soc. zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom údolí na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha, k. ú. Kar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 0,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504632200 Nájomná zmluva k bytu, Stanislav Šopák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šopák Stanislav 635,16 € 29.07.2022 17.08.2022 Zmluva
098504972200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lukáš Vincze Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vincze Lukáš 820,44 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504072200 Nájomná zmluva k bytu, Božena Oravcová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oravcová Božena 804,12 € 17.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504082200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Domonkošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domonkošová Marta 521,28 € 27.07.2022 17.08.2022 Zmluva
098505022200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Sarköziová Veronika, Banyak František Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sarköziová Veronika 703,80 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504062200 Nájomná zmluva k bytu, Miroslav Hajnala a Helena Hajnalová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hajnala Miroslav 521,28 € 26.07.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGTS2200295 Kúpna zmluva č.MAGTS2200295 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 1 "Stoly a skrine". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 60 mes. od dodania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 13 176,00 € 10.08.2022 10.08.2027 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200296 Kúpna zmluva č.MAGTS2200296 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 2 "Stoličky a kreslá". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 24 mes. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLS spol. s.r.o. 30223288 8 976,00 € 10.08.2022 10.08.2024 19.08.2022 Zmluva
248804912200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8864/2 a na časti pozemku s parc. č. 8864/1 v zmysle projektu vo vlastníctve Rowill s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rowill s. r. o. 48288705 0,00 € 18.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGDG2200022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "[fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Milana Šimečku 17314178 25 000,00 € 17.08.2022 31.12.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGSP2200040 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100085 na Rekonštrukciu vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMM s.r.o. 50986121 23 772,16 € 16.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200323 kúpna a licenčná zmluva - Grafika k 50. výročiu Mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ondrej Važan nezadané 625,00 € 19.08.2022 20.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028634098520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gajdošová Veronika, Mgr. 527,58 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028624101820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikóczyová Eva 2,18 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
058805412200 Kúpna zmluva č. 05 88 0541 22 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov reg. C KN parc. č. 15850/36, 15850/37, 15850/42 a 15850/201, k. ú. Trnávka v prospech hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sobolič Peter, Ing. 386 850,00 € 18.08.2022 18.08.2022 22.08.2022 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »