Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
098504392200 lkjd fôdsngoifd jnbaofkhb apdmhbapjhbpmbfdbnbmnblkn Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lakatošová Andrea 855,05 € 12.07.2022 18.07.2022 Zmluva
MAGTS2200261 Predmetom zmluvy je "Zabezpečenie rádiovej komunikácie pre potreby MsP". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 272 982,50 € 14.07.2022 14.07.2026 18.07.2022 Zmluva
MAGTS2200251 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 4 800,00 € 14.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200250 Zmluva upravuje vzajomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 4 800,00 € 10.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200253 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 4 800,00 € 13.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200252 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZERS s. r. o. 54103533 4 800,00 € 15.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200255 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIRDITA s. r. o. 50294369 4 800,00 € 28.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
088303892200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 12070/12 s výmerou 2751 m2, k. ú. Nové mesto, zapísaný na LV č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vnútroblok 42269385 1,00 € 27.06.2022 19.07.2022 Zmluva
088303362200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3144/33, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 4 689 m2 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3728 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lobpreis Oldřich 3 733,20 € 24.06.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200195 elektronické a servisné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platforma dobrovoľníckych centier a or 42257221 675,00 € 18.07.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
048804282200 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto registra „C" KN, parc. č. 23028/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 46 m2 a parc. č. 23028/18 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m2 do podiel.spoluvlastníctva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tůma Filip, Mgr. art. 50 607,98 € 18.07.2022 18.07.2022 19.07.2022 Zmluva
288803612200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0361 22 00, ktorým sa zriaďuje právo prechodu a prejazdu na pozemku reg. C KN parc. č. 5617/1 ako diel 1 vo výmere 25 m2 a na pozemku reg. C KN parc. č. 22306/29 ako diel 2 vo výmere 43 m2.k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Feketeová Zuzana, Mgr. 1 221,54 € 18.07.2022 19.07.2022 Zmluva
288804102200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0410 22 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra „C“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 19179/7,parc. č. 9179/46, parc. č. 9379 a parc.č. 9239/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-Vinice, s.r.o. 36787221 16 080,25 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
118803432200 Protokol č. 11 88 0343 22 00 o odňatí pozemku "C" KN parc. č. 3110/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, LV č. 2159, k.ú. Petržalka, zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGTS2200172 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 0,00 € 04.05.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
9190444221 Prechodné ubytovanie v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Melánia Stavebné práce, opravárenské práce 1 055,00 € 06.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624103620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mlynár Peter,Ing. 0,51 € 14.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624027619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lančarič Jozef 1,77 € 15.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028634112721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lacuška Martin, Mgr. 190,43 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624110721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galová Gabriela 1,59 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028634113121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hovancová Alžbeta 389,21 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200279 Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby ,,Spojovacia komunikácia Chalupkova-Landererova" a realizácii jej prvej etapy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Portum Towers, s.r.o. 36666467 0,00 € 18.07.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200249 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 4 800,00 € 14.06.2022 31.12.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200270 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EFLEK s. r. o. 47205083 349,99 € 12.07.2022 31.12.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGDG2200293 Poskytnutie finančného príspevku vo výške 3000,- Eur pre organizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, č. zmluvy SSV/OSP/089/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 3 000,00 € 20.07.2022 31.08.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200281 Predmetom dohody je "Dodanie originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a faxov". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 18 493,44 € 20.07.2022 19.07.2023 21.07.2022 Zmluva
622022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Bratislava Music Agency, s.r.o. Zrkadlová sieň a Mezanín Medzinárodný mládežnícky hudobný festival II a Bratislava Cantat I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 07.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 Zmluva
632022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Flora Tour spol. s.r.o. Prehliadka a fotenie pre zahraničných klientov Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLORA TOUR spol. s.r.o. 17317363 100,00 € 08.07.2022 15.07.2022 21.07.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »