Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
288805042200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 22 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok reg. C KN parc. č. 22104, k. ú. Trnávka, LV č. 1040. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhlár Marek, Ing. 2 968,35 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
098503992200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mgr. Barbara Balanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balanová Barbara, Mgr. 745,92 € 28.06.2022 15.08.2022 Zmluva
098503962200 Nájomná zmluva k bytu, nájomca: Jozefína Kuropatová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuropatová Jozefína 520,92 € 04.07.2022 15.08.2022 Zmluva
228612020 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koniar Tomáš 2 828,22 € 15.08.2022 15.08.2022 Zmluva
088304192200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 09.08.2022 16.08.2022 Zmluva
MAGSP2200050 Rozšírenie Harmincova 4-pruh - výstavba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 551 673,29 € 10.08.2022 31.08.2023 16.08.2022 Zmluva
098504002200 Nájomná zmluva k bytu; nájomca: Ištoková Martina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištoková Martina 569,16 € 26.07.2022 16.08.2022 Zmluva
286504932200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 07 Vodovodnej prípojky a SO 08 Kanalizačnej prípojky k stavbe "Viladomy Koliba - Stráže" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21672/1 a 21680 v k.ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koliba Invest s.r.o. 52548741 97,00 € 16.08.2022 16.08.2022 Zmluva
098504702200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Dolinský Michal, Mgr., Lee Hyeyoung Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolinský Michal 0,00 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10006 výrobky IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10007 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10008 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
220D10009 nábytok IKEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 15.07.2022 16.08.2022 Zmluva
098504652200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Čuperková Denisa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čuperková Denisa 795,84 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200050 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eugen Linka 11652594 0,00 € 12.08.2022 02.10.2026 16.08.2022 Zmluva
MAGBO2200051 Centrum pre dočasné krátkodobé ubytovanie cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 0,00 € 16.08.2022 16.02.2023 16.08.2022 Zmluva
286504942200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2022 za účelom uloženia SO 12 Vodovodnej prípojky k stavbe "VAJNORSKÁ - polyfunkčný komplex" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RV Development 1 s.r.o. 50158929 348,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
220D10010 implementácia a prevádzka ChatBota Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGTS2200283 Nákup svietidiel verejného osvetlenia - Balík 02 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Signify Slovakia s.r.o. 31341241 Stavebné práce, opravárenské práce 6 000 000,00 € 10.08.2022 25.07.2026 17.08.2022 Zmluva
MAGDG2200126 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 85 000,00 € 16.08.2022 31.12.2022 17.08.2022 Zmluva
088300691412 Dodatok č. 08 83 0069 14 12 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu realizácie stavby soc. zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom údolí na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha, k. ú. Kar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 0,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504632200 Nájomná zmluva k bytu, Stanislav Šopák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šopák Stanislav 635,16 € 29.07.2022 17.08.2022 Zmluva
098504972200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lukáš Vincze Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vincze Lukáš 820,44 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504072200 Nájomná zmluva k bytu, Božena Oravcová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oravcová Božena 804,12 € 17.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504082200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Domonkošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domonkošová Marta 521,28 € 27.07.2022 17.08.2022 Zmluva
098505022200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Sarköziová Veronika, Banyak František Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sarköziová Veronika 703,80 € 16.08.2022 17.08.2022 Zmluva
098504062200 Nájomná zmluva k bytu, Miroslav Hajnala a Helena Hajnalová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hajnala Miroslav 521,28 € 26.07.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGTS2200295 Kúpna zmluva č.MAGTS2200295 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 1 "Stoly a skrine". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 60 mes. od dodania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 13 176,00 € 10.08.2022 10.08.2027 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200296 Kúpna zmluva č.MAGTS2200296 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 2 "Stoličky a kreslá". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 24 mes. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLS spol. s.r.o. 30223288 8 976,00 € 10.08.2022 10.08.2024 19.08.2022 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »