Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
248804912200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8864/2 a na časti pozemku s parc. č. 8864/1 v zmysle projektu vo vlastníctve Rowill s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rowill s. r. o. 48288705 0,00 € 18.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGDG2200022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "[fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Milana Šimečku 17314178 25 000,00 € 17.08.2022 31.12.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGSP2200040 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100085 na Rekonštrukciu vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMM s.r.o. 50986121 23 772,16 € 16.08.2022 31.08.2022 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200323 kúpna a licenčná zmluva - Grafika k 50. výročiu Mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ondrej Važan nezadané 625,00 € 19.08.2022 20.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028634098520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gajdošová Veronika, Mgr. 527,58 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
028624101820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikóczyová Eva 2,18 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
058805412200 Kúpna zmluva č. 05 88 0541 22 00, ktorej predmetom je kúpa pozemkov reg. C KN parc. č. 15850/36, 15850/37, 15850/42 a 15850/201, k. ú. Trnávka v prospech hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sobolič Peter, Ing. 386 850,00 € 18.08.2022 18.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098503922200 Nájomná zmluva k bytu, Mária Gregorichová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregorichová Mária 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
098504092200 Nájomná zmluva k bytu, Jozef Kopaj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopaj Jozef 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
098503942200 Nájomná zmluva k bytu, Rozália Janktová, František Jankto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janktová Rozália 513,72 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
286505092200 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia SO 401 Prepojenie vodovodu DN 150 k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/16, 21949/119 a 21949/122 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINEP Jégeho alej a. s. 43866778 1 070,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098503912200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Katarína Čanigová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čanigová Katarína, Mgr. 521,28 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098503932200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Pavlíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlíková Marta 521,28 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
286505112200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky pre OST a prekládky kábla VN k stavbe "Dom kultúry Dúbravka" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3026/4, 3026/5, 3026/49, 3045, 3058/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 487,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGTS2200319 Právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 0,00 € 18.08.2022 31.12.2023 22.08.2022 Zmluva
098504052200 Nájomná zmluva k bytu, Patrik Slivarich Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slivarich Patrik 796,80 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098503972200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Mazáčová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mazáčová Anna 513,72 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098501692200 Nájomná zmluva k bytu, Ing. Anton Drobný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobný Anton, Ing. 521,28 € 10.06.2022 22.08.2022 Zmluva
286505062200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505062200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-BS1.6 odvetrávacia štrková jímka k existujúcemu CO krytu COLT CLUB, na pozemku reg. C-KN parc. č. 885/11, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 118,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
286504732200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504732200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-901 Preložka teplovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22021/1, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 293,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098503952200 Nájomná zmluva k bytu, Alexander Farkaš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Alexander 804,36 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
652022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 652022 MAYA spol. s.r.o. Zrkadlová sieň, Galéria Mezanín a kancelárie na 3. poschodí Natáčanie celovečerného historického filmu s názvom "Leader and Seducer" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAYA, spol. s r.o. 31362095 4 300,00 € 06.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 Zmluva
662022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 66/2022 Take Care, s.r.o. Historické priestory v Primaciálnom paláci na 3. p. Natáčanie seriálu Pán Profesor 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Take Care, s. r. o. 50391232 1 200,00 € 04.08.2022 10.08.2022 22.08.2022 Zmluva
682022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom č. 68/2022 Spoločnosť Franza Schuberta Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť Franza Schuberta 50075926 300,00 € 12.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098504372001 Dodatok k nájomnejm zmluve k bytu; Nájomca: Červenková Monika, Cibik Patrik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Červenková Monika 744,12 € 28.07.2022 22.08.2022 Zmluva
672022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 67/2022 Eva Streberová Zrkadlová sieň a Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streberová Eva 100,00 € 04.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 Zmluva
098503502100 Dohoda o ukončení nájmu bytu; Nájomca: Romančíková Natália Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Romančíková Natália 745,32 € 27.06.2022 23.08.2022 Zmluva
048505612200 Predaj bytového domu na Medveďovej 21, mestskej časti Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Zmluva
MAGTS2200231 Zmluva o postúpení práv a povinností - Dom u Dobrého pastiera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 3 600,00 € 23.08.2022 22.08.2024 23.08.2022 Zmluva
220D10011 humanitárna finančná pomoc Ukrajine vo výške 15.000,- EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 0,00 € 23.08.2022 23.08.2022 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »