Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098503922200 Nájomná zmluva k bytu, Mária Gregorichová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregorichová Mária 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
098504092200 Nájomná zmluva k bytu, Jozef Kopaj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopaj Jozef 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
098503942200 Nájomná zmluva k bytu, Rozália Janktová, František Jankto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janktová Rozália 513,72 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
286505092200 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia SO 401 Prepojenie vodovodu DN 150 k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/16, 21949/119 a 21949/122 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINEP Jégeho alej a. s. 43866778 1 070,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098503912200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Katarína Čanigová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čanigová Katarína, Mgr. 521,28 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098503932200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Pavlíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlíková Marta 521,28 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
286505112200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky pre OST a prekládky kábla VN k stavbe "Dom kultúry Dúbravka" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3026/4, 3026/5, 3026/49, 3045, 3058/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 487,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGTS2200319 Právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 0,00 € 18.08.2022 31.12.2023 22.08.2022 Zmluva
098504052200 Nájomná zmluva k bytu, Patrik Slivarich Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slivarich Patrik 796,80 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098503972200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Mazáčová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mazáčová Anna 513,72 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
098501692200 Nájomná zmluva k bytu, Ing. Anton Drobný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobný Anton, Ing. 521,28 € 10.06.2022 22.08.2022 Zmluva
286505062200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505062200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-BS1.6 odvetrávacia štrková jímka k existujúcemu CO krytu COLT CLUB, na pozemku reg. C-KN parc. č. 885/11, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 118,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
286504732200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504732200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-901 Preložka teplovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22021/1, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 293,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098503952200 Nájomná zmluva k bytu, Alexander Farkaš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Alexander 804,36 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
652022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 652022 MAYA spol. s.r.o. Zrkadlová sieň, Galéria Mezanín a kancelárie na 3. poschodí Natáčanie celovečerného historického filmu s názvom "Leader and Seducer" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAYA, spol. s r.o. 31362095 4 300,00 € 06.08.2022 12.08.2022 22.08.2022 Zmluva
662022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 66/2022 Take Care, s.r.o. Historické priestory v Primaciálnom paláci na 3. p. Natáčanie seriálu Pán Profesor 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Take Care, s. r. o. 50391232 1 200,00 € 04.08.2022 10.08.2022 22.08.2022 Zmluva
682022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom č. 68/2022 Spoločnosť Franza Schuberta Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť Franza Schuberta 50075926 300,00 € 12.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 Zmluva
098504372001 Dodatok k nájomnejm zmluve k bytu; Nájomca: Červenková Monika, Cibik Patrik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Červenková Monika 744,12 € 28.07.2022 22.08.2022 Zmluva
672022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 67/2022 Eva Streberová Zrkadlová sieň a Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streberová Eva 100,00 € 04.08.2022 11.08.2022 23.08.2022 Zmluva
098503502100 Dohoda o ukončení nájmu bytu; Nájomca: Romančíková Natália Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Romančíková Natália 745,32 € 27.06.2022 23.08.2022 Zmluva
048505612200 Predaj bytového domu na Medveďovej 21, mestskej časti Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Zmluva
MAGTS2200231 Zmluva o postúpení práv a povinností - Dom u Dobrého pastiera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 3 600,00 € 23.08.2022 22.08.2024 23.08.2022 Zmluva
220D10011 humanitárna finančná pomoc Ukrajine vo výške 15.000,- EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 0,00 € 23.08.2022 23.08.2022 Zmluva
MAGDG2200016 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu " NEXT 2022: medzinárodný festival súčasnej hudby" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atrakt art - združenie pre aktuálne um 36066273 30 000,00 € 25.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200321 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Centra opätovného použitia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 626 745,60 € 26.08.2022 30.09.2025 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200294 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122204806 na Nábr. arm. gen. L. Svobodu pre NP ,,Bistro,,. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,30 € 05.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200332 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení odťahovej služby zo dňa 29.01.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2023 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200333 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200322 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 za účelom vybudovania detského ihriska Pečnianska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200330 Dohoda o spolupráci pri realizácii cyklotrasy Vajnorská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »