Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/172/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu POST BELLUM SK z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Budovanie kapacít a udržateľného rozvoja Post Bellum SK“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/152/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Petre Hencelovej z Grantového programu Komunity, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Aleja Dobrej mysle (univerzitná komunitná záhrada Dobrá Myseľ)“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/104/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu UM z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Vitajte v Pompidou“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/96/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre "Projekt Fórum" - občianske združenie z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Stredoeurópske fórum 2021 - ťažiskový večer“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/113/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu POST BELLUM SK z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "Kultúrno-vzdelávacie podujatie Kinopríbehy pre študentov/ky stredných škôl a verejnosť“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKULT/101/2021
  Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie občianskemu združeniu LALA Slovak Music Export z Grantového programu Kultúra, vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava, na podporu projektu "LALA Labs - vzdelávacie aktivity LALA Slovak Music Exportu“
  Dátum zverejnenia: 16.06.2021

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.