Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0575-18-00
  Nájomca: Janka Katonová / Dátum uzatvorenia 19.09.2018/ Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené: 20.09.2018

  viac

 • Darovacia zmluva
  Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom predmetom darovania podľa tejto Zmluvy nie je Elektronika
  Zmluvná strana: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
  Dátum uzatvorenia: 07.09.2018
  Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  Dátum účinnosti: 21.09.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac

 • Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu malých projektov hospodárenia so zrážkovou vodou
  Číslo zmluvy: MAGDG1800566
  Predmetom zmluvy je poskytnutie jednorazového finančného príspevku na realizáciu projektu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou Mgr. Magdaléne Valúchovej
  Zmluvná strana: Mgr. Magdaléna Valúchová
  Dátum uzatvorenia: 14.9.2018
  Dátum zverejnenia: 20.9.2018
  Dátum účinnosti: 21.09.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac

 • Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu malých projektov hospodárenia so zrážkovou vodou
  Číslo zmluvy: MAGDG1800565
  Predmetom zmluvy je poskytnutie jednorazového finančného príspevku na realizáciu projektu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou p. Miroslavovi Liďákovi
  Zmluvná strana: Miroslav Liďák
  Dátum uzatvorenia: 14.9.2018
  Dátum zverejnenia: 20.9.2018
  Dátum účinnosti: 21.9.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac

 • Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu malých projektov hospodárenia so zrážkovou vodou
  Číslo zmluvy: MAGDG1800564
  Predmetom zmluvy je poskytnutie jednorazového finančného príspevku na realizáciu projektu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou Ing. Ladislavovi Kálmánovi
  Zmluvná strana: Ing. Ladislav Kálmán
  Dátum uzatvorenia: 14.9.2018
  Dátum zverejnenia: 20.9.2018
  Dátum účinnosti: 21.09.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac

 • Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu malých projektov hospodárenia so zrážkovou vodou
  Číslo zmluvy: MAGDG1800563
  Predmetom zmluvy je poskytnutie jednorazového finančného príspevku na realizáciu projektu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou p. Marcelovi Skalovi
  Zmluvná strana: Marcel Skala
  Dátum uzatvorenia: 14.9.2018
  Dátum zverejnenia: 20.9.2018
  Dátum účinnosti: 21.9.2018
  Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

  viac


Informácie v päte