Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203450 OKP/2022/ špeciálne vozidlá RD 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 678 600,00 € 11.08.2022 11.08.2022 Objednávka
OTS2203607 balíčky s občerstvením - event Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 228,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203535 v zmysle zmluva MAGTS2200010 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 464,44 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203536 v zmysle MAGST2200009 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 466,82 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203507 MAGTS2200009 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 525,72 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203656 BKIS - Event Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné s 30794544 4 459,54 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203640 polep tabul - práce na ceste, zákaz zastavenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 432,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203641 výroba a tlač tabul - Kochová záhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 306,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203651 tlač - Cvičkarty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 300,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203652 potlač textilu - letecké práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 42,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203653 tlač - projekt ARCH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 96,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203654 Leporelo - Armáda špásy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 66,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203655 odkazprestarostu - september 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoloč 36070629 415,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203619 Objednávame si finalizačné práce pri rekonštrukčných prácach na 3.posch. Laurinská 7. Celková suma 1 897,69 € bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 2 277,23 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
058804742200 Zmluva č. 05 88 0474 22 00, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k SO 05 a SO 105 vonkajšie osvetlenie v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VENET, a.s. 35795069 0,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Zmluva
OTS2203659 Objednávame si u Vás jednorázové polievkové lyžice v počte 10 000ks na základe rámcovej dohody MAGTS2200234 v sume 400eur bez DPH,s dodaním do VKC Bottova, v termíne do 3 pracovných dní. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Pa 33768897 480,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203664 doobjendávka - Kochová záhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 138,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203665 polep tabul - úhrada parkovného, Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 432,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203663 zapožičanie podložiek - Event Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flexity s.r.o. 35731389 77,50 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
OTS2203666 šlapák smrek a piesok pre Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAVENA - Petržalka, s.r.o. 50801970 442,50 € 10.08.2022 10.08.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »