Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200291 Vodovodná prípojka Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 24 000,00 € 02.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 Zmluva
1220006287 reklamné predmety-sublimačný uterák 100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 702,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
1220006246 znalecký posudok č. 116/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 290,00 € 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
286507042000/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507042000/0099, uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba "Bytový dom - Železničná", k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železničná s. r. o. 53683196 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Zmluva
1220006276 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.6.-12.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 057,18 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006292 vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -351,04 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006277 fotoservis 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 700,00 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006241 zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 4 322,63 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006272 výmena, dodanie a montáž 3 ks protipožiarnych dverí, 3 ks zámkov,ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 hukoflek group, s. r. o. 46459782 1 285,20 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
OTS2203359 rezané kvety- dary Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203395 vence Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislav 17330190 100,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203392 preklad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 20,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203360 dary a ceny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský potravinársky priemysel a.s. 47793155 50,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203458 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zámocké schody 1,811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203437 Odstránenie havarijného stavu garážovej brány. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 419,26 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203378 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány do priestorov garáží na Jurigovom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 315,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203382 vytekanie splaškovej vody, výmena časti liatinového kan.potrubia na CVČ Štefánikova 35. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 578,60 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203372 odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby - riziko úrazu v NP v priestoroch zdarv. strediska na H. Meličkovej 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 347,05 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OSP2200546 oprava Balkánskej ulice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 555 562,30 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
OTS2203504 Parkovacie státie Cukrová 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 132,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »