Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2200303 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 0,00 € 10.08.2022 31.12.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGTS2200313 OLO - Event Cvičko ZoS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 1,00 € 10.08.2022 13.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGDG2200127 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 85 000,00 € 09.08.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
OTS2203582 odkazprestarostu 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoloč 36070629 415,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203611 GP na usporiadania časti z pozemkov p.č. 1308-1310 k.ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 215,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203612 GP na usporiadanie časti pozemkov p.č. 1378, 1379, 1380 k.ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 215,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203615 GP na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov p.č. 2102-2105/1, 2106/1, 2106/3, 2107/2-2111 a 1310 k.ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 310,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203622 GP na majetkovoprávne usporiadanie častí pozemkov C KN parc.č. 5482/1, 55001, 5498, 5499 5515 k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 360,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203623 GP na opravenie hranice pozemku parc.č. 11903/6 k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 500,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203631 PD_Výmena rozvodov, svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch mestskej ubytovne Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELECTRA s.r.o. 50918559 4 200,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203634 Výmena radiátorových armatúr v domovníckom byte Objekt: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STANDARDING s.r.o. 31375871 1 439,71 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203628 SIM kartu M2M - 20 GB single a verejnú IP adresu pre SIM karty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,60 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203630 nákup nášiviek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 408,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203626 hardwarové vybavenie pre potreby MKS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 2 724,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203627 zabezpečenie monitoringu Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 4 238,40 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203574 Objednávka na veterinárne úkony a imobilizáciu divo žijúcej zveri v intraviláne Bratislavy pre rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MVDr. Radoslav Rigler 31798683 5 880,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203632 Rozšírenie Harmincovej - Ing. Štefan Strapko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 35925621 5 222,40 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203577 Objednávka na veterinárne úkony a imobilizáciu divo žijúcej zveri v intraviláne Bratislavy pre rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MVDr. Michal Brix 42129346 4 900,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OSP2200550 Debarierizácia priechodov Radlinského, Floriánske nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 54 033,71 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OTS2203373 vyčistenie podjazdu na Hodžovom námestí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 48 620,40 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »