Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203374 vyčistenie podjazdu Bajkalská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 51 343,20 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OSP2200534 sanácia lávky po požiari Prístavný most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 82 417,99 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OSP2200537 sanácia podhľadu Matejkova M191 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 86 803,51 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OSP2200529 V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP1900002 OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašeej cenovej ponuky zo dňa 14.07.2022 stavebné práce na akcii: ,, Oprava parkovacích miest - Záhradnícka ulica - II. etapa. Predpokladaná cena prác je cca 37 936,90.- euro bez DPH; Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 45 524,28 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
OSP2200536 Opravy spevnených povrchov a osadenie nového mobiliáru v lokalite Chorvátske rameno v Petržalke. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 41 406,52 € 09.08.2022 09.08.2022 Objednávka
288804442200 Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o. 47257261 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
118804412200 Protokol č. 11 88 0441 22 00, ktorého predmetom je zverenie nehnuteľností v k. ú. Trnávka, a to pozemku reg. C KN parc. č. 16948/29 a stavby so súp. č. 4312 a nehnuteľností v k. ú. Nivy, a to pozemku reg. C KN parc. č. 10132/20 a stavby so súp. č. 17533. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
OTS2203420 realizácia projektu MKS v objekte Skate Park pod Mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 6 021,05 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203593 vydanie stanoviska k PD pre stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven 00683876 35,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203605 toaletný papier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 576,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203602 Objednávame si u Vás prevádzkovanie "Verejných toaliet" na mesiac jún 2022, ktoré sú umiestnené v budove Novej radnice, vchod z Uršulínskej ulice. Celková suma: 1 330€ bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA 33816336 1 596,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
286503622200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503622200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodu v rámci stavby "Trafostanica, VN rozvody, NN rozvody" na pozemku reg. C-KN parc. č. 228/6, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fatrex Real s.r.o. 46787194 1 653,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
OTS2203608 Ucastnicky poplatok Konferencia GDPR a zakon o ochrane os.udajov, online, 180 Eur s DPH, 1xMAG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 180,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203600 Priplatok za prednostne vybavenie reklamacie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 14,40 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203599 Ucastnicky poplatok za konferenciu eBF Ostrava, 24-26.05.2023, 8XMAG, 3150 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEBIZ s.r.o. 64616398 3 150,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203546 Online kurz MS Excel Power Query, 1xMAG, 84 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VITA Academy s. r. o. 54239516 84,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
286503412200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku reg. C-KN p.č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
OTS2201262 Lavička s operadlom bez podrúčok 300 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 156 216,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203610 Objednávame si u Vás Trezor Rottner POWER SAFE 1 000 IT ( komunálne voľby 2022 ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 793,26 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OSP2200580 Oprava výťahu v BD na Hany Meličkovej 11C, BA, podľa cenovej ponuky č. 147282766. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 451,92 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »