Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OSP2200581 Oprava výťahu v BD na Hany Meličkovej 11C, BA, podľa cenovej ponuky č. 147447225. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 656,40 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203617 práce v zmysle rámcovej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 968,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
OTS2203618 práce v zmysle rámcovej zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 968,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Objednávka
2522D20003 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 1 400,00 € (slovom: tisícštyristo eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rich Solutions, s. r. o. 48062278 1 400,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Zmluva
028624111021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Tomáš, Ing., CSc. 4,10 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113321011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vitázek Klement,Ing., PhD. 288,65 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marček Chorvátová Alžbeta, doc., PhD 847,80 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
1220006490 montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 694,20 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
OSP2200560 stavebné práce na oprave a obnove toaliet a priestorov na 1. NP na Bielej 6812746 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 9 752,95 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203590 vypracovanie znaleckého posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 140,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203559 Komenského námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProNES s.r.o. 43971997 1 260,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203587 Dochádzkové karty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 504,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203584 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie - čistenie, spriechodnenie v celkovej výške 593,40€ bez dph, v zmysle CP v ext. súbore. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 712,08 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203585 Oprava elektroinštalácie v budove na Záporožskej 5 - vrátnica, práce v zmysle CP v ext. súbore, v celkovej sume 89,15€ bez dph. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 106,98 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203586 Oprava siete proti holubom v celkovej cene 300,-€, v zmysle CP v ext. súbore. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výškové práce BA s.r.o. 52245179 360,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203594 vypracovanie znaleckého posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 180,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203595 údržba Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 656,64 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
OTS2203596 vypracovanie znaleckého posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 150,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Objednávka
028634113421012 Zmluva o prevode spoluvlastnickeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bojnová Zuzana 115,01 € 05.08.2022 08.08.2022 Zmluva
OTS2203568 uniformy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TwoF, s.r.o. 51134187 682,80 € 04.08.2022 04.08.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »