Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006346 parkovné - garáž Lazaretská 8 box č.79, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 156,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006353 servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 2 373,24 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006390 notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - Technické siete Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský 36075477 250,00 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006348 dodávka PHP a HY pre Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 226,48 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
OTS2203348 V zmysle RD MAGTS2100137 si u Vás objednávame manipulačné a dopravné služby pri sťahovaní archívu MB v dňoch 1., 2.,6.,7.,8.,9.,13.,15.,20.,6. 2022 Celková suma 5 588,60€ bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 706,32 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203562 nákup reklamných predmetov (reflexné pásky, poznámkový blok s grafikou, veľký zápisník s grafikou). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hauerland spol. s r.o. 35777885 758,40 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203563 nákup reprezentačných predmetov pre potreby Mestskej polície Bratislava (plátená taška, razený odznak, vlajočka na stôl) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REPRE, s.r.o. 35810122 972,00 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203564 nákup vody (barel) do výdajníka Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 129,38 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OSP2200565 Modernizácia stolárskych prvkov tvoriacich neodeliteľnú súčasť stanice mestskej polície - Pentagon. Suma celkom: 4 641 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 5 569,20 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OSP2200566 Modernizácia prevádzky atypickým drevenným pultom do MsP Pentagon v sume 4 998 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 5 997,60 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203537 dodávka a montáž zabezpečovacieho systému podľa cenovej ponuky - stanica MsP Pentagon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 1 746,72 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203566 Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný sp 00584410 4 322,63 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203386 Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 151,20 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OTS2203350 Objednávka - dodatok č.1 k ZoD MAGTS2100377 - preklad do anglického jazyka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 langvista s. r. o. 44096216 83,09 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OSP2200564 Opravu havarijného stavu kanalizačnej šachty a poklopu na ulici Pri mlyne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 3 131,16 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
OSP2200574 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 218,73 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
MAGBO2200042 Darovacia zmluva - bezodplatná s Accenture, ktorej predmetom je darovanie monitorov pre OSP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 03.08.2022 31.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200271 Prvá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 14 700,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200272 Druhá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 17 820,00 € 03.08.2022 16.12.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200273 Tretia časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 7 200,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »