Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200274 Štvrtá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 16 080,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200275 Piata časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 10 850,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
088304232200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 9360 k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003, parc. č. 9270, parc. č. 9261, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Burian Matúš 89,50 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
088304252200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN,parc. č. 8664 vo výmere 542 m?, druh pozemku: vinica, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chvostek s. r. o. 47440741 4,31 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
248804262200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti pri dočasnej úprave predstaničného námestia v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to až do doby realizácie víťazného návrhu projektu rozvoja ŽST Bratislava Hlavná stanica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200048 Dodatok č. 1 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zloženia skupiny dodávateľov „Združenie NS MHD Petržalka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200049 Dodatok č. 2 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Metodické usmernenie k navýšeniu ceny diela z dôvodu vplyvu mimoriadnych udalostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
1220006300 oprava a údržba auta BA189NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 984,50 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006301 oprava a údržba auta BT980FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 14,68 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006302 oprava a údržba auta BT034AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 30,95 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006303 oprava a údržba auta BT683CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 196,58 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006304 oprava a údržba auta BL323ZH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 960,01 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006305 oprava a údržba auta BL323ZH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 207,84 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006306 oprava a údržba auta BT281CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 639,73 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006307 oprava a údržba auta BL898ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 024,32 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006308 oprava a údržba auta BA727SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 216,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006309 oprava a údržba auta BA424SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 216,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006310 oprava a údržba auta BA929SY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 468,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006311 oprava a údržba auta BA195NM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 412,80 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006312 oprava a údržba auta BA626SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 468,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »