Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006313 oprava a údržba auta BA525SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 486,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006295 potraviny pre potreby Mestského teréneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 349,20 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006296 Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pilulka.sk, a.s. 47235225 94,90 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
OSP2200561 Objednávka k Rámcovej dohode OSK po zohľadnení Dodatku č.1 - preukázateľné zvýšenie nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 98 065,20 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200547 oprava škár a dobudovanie obrubníkov parkovisko Macharova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 16 354,38 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200493 lávka Prístavný most rošty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 31 662,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203377 očistenie steny Dóm sv. Martina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 7 020,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2201998 Prehliadka, merania a správa monitoringu mosta M137 Bojnická ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Brati 00397687 6 360,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203371 čerpacie stanice Gagarinova, Parkova čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 21 600,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203541 Materiál na akciu Komenského námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELV PRODUKT a.s. 34110135 792,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200567 Oprava výťahu v BD na Tománkova 7, BA, podľa cenovej ponuky č. 58645328. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 232,98 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200568 Oprava výťahu v BD na Česká 4, BA, podľa cenovej ponuky č. 58662764. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 73,80 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200570 Oprava výťahu v BD na Hany Meličkovej 11C, BA, podľa cenovej ponuky č. 58704098. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 49,20 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200571 Oprava výťahu v BD na Česká 4, BA, podľa cenovej ponuky č. 58716379. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 49,20 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200572 Oprava výťahu v BD na Hany Meličkovej 11C, BA, podľa cenovej ponuky č. 58743220. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 49,20 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200573 Oprava výťahu v BD na Tománkova 7, BA, podľa cenovej ponuky č. 58753730. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 24,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203329 Objednávame si u Vás zabezpečenie komplexnej zdravotníckej služby počas prevádzky ACP v Bratislave na účely humanitár. pomoci utečencom z UA. Služby budú poskytované počas 12 mes. odo dňa vystavenia obj., resp. do vyčerpania fin. prostriedkov. re Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solu 52389413 136 080,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203522 Realizácia troch prieskumov verejnej mienky - Indikátory PHSR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MEDIAN SK, s.r.o. 35843128 19 008,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203532 hardwarové vybavenie pre potreby MKS - Útvar Zásahovej jednotky a Kynológie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 2 724,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203461 cateringové služby - pitný režim - Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 660,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »