Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203542 bavlnené tričká - event Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCHYOU s.r.o. 44307110 884,08 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203540 športové flašky ,čelenky a uteráky k eventu Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 2 003,24 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203538 reklamné predmety - zápisníky pre potreby HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karol Prudil - remini 46773461 1 199,64 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203539 funkčné trička - Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noa dizajn s.r.o. 52208494 1 000,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203544 tlač - podpis karty primátor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 66,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203545 nálepky na tyčinky - Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 85,20 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203547 tabula označenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 153,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203548 ploter FOCUSKA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 30,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203549 tlač - hlavičkové papiere primátora (záštity) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 141,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203550 samolepiace etikety na med Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 480,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203551 CTL - Kultúrne leto 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203552 CTL - OLO BRKO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203553 CTL - Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
286503632200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - obj. D6 - Elektroinštalácia silnoprúdová - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EuroMart DK s.r.o. 47237481 11 641,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Zmluva
OTS2203019 Realizácia zaťažovacej skúšky lávky L326 Prístavný most, vrátane vyhodnotenia a dokumentácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Brati 00397687 13 440,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OTS2203021 Štúdia možnosti rekonštrukcie mosta M019 na Ceste mládeže-exponované prírodné prostredie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Brati 00397687 11 820,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200511 Dodanie a montáž ZDZ podľa POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 15 000,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
OSP2200513 obnova a údržba zvislého dopravného značenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 12 000,00 € 02.08.2022 02.08.2022 Objednávka
286504692200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 02.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby "NN prípojka - Vojenský bunker" na pozemku registra "E" KN parc. č. 5195/1 v k.ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pajer Maroš 500,00 € 02.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200300 Dodatok č. 1. Rámcovej dohody č. MAGTS2100145 - navýšenie jednotkových cien +15% na 200 ks lavičiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 0,00 € 02.08.2022 23.06.2024 03.08.2022 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »