Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203109 Modul PSR Rozhranie na UPVS SR pre IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 36849553 95 040,00 € 30.06.2022 05.07.2022 Objednávka
OTS2203338 notárske služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 36075477 250,00 € 15.07.2022 18.07.2022 Objednávka
286504382200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe "Rodinné domy Hradská" na pozemku reg. E-KN parc. č. 888 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 887,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
MAGDG2200298 Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200298 na projekt "Rekonštrukcia Kaplnky sv.kríža" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 31781802 40 000,00 € 28.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
1220006098 inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 763,20 € 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
1220004940 orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 660,79 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005109 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 437,66 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005241 orez drevín Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 872,92 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
MAGTS2200204 Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 0,00 € 04.07.2022 01.07.2023 13.07.2022 Zmluva
1220004699 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 584,76 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004457 čistenie komunikácií 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 495 203,23 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004455 odvoz betónov v zeleni obvod V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 579,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004939 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 7 683,04 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004697 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 225,18 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004456 rozmiestňovanie a pokladanie DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 506,99 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005310 orez drevín Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 147,86 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005311 orez drevín Agátová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 429,76 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005374 odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 56,09 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »