Všetky dokumenty

Dokumenty zverejnené pred 01.07.2022 su uverejnené v archíve zverejnovania.

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634111521014 Zmluva o prevode spoluvlastníkeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kandravá Katarína, PHDr. 336,46 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMAJ Igor, Ing. 459,63 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zálešák Alan, Ing. 197,66 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlíková Katarína,Mgr. 262,36 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624112619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41126 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hurtošová Anna 1,98 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambrová Adriana 416,38 € 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624067919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vašeková Ľubica, RNDr. 1,82 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634112422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrín Pavel, Dr.Doc. 578,81 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kontra Peter,Ing. 247,18 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634095820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wernerová Petra 287,21 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624061619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 40616 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pätoprstý Vladimír 1,98 € 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčír Ľubor 365,75 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
562022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Viera Hucovičová Zrkadlová sieň a Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hucovičová Viera, Bc. 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
582022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom JUDr. Marko Surkoš Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Surkoš Marko, JUDr. 300,00 € 04.07.2022 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
552022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Lenka Čierniková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čierniková Lenka 400,00 € 30.06.2022 08.07.2022 13.07.2022 Zmluva
572022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Zuzana Horníková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horníková Zuzana 100,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
128612020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korčeková Ingrid, Ing. 3 027,38 € 06.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Labik Patrik, Ing. 309,52 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
286504162200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504162200/0099, uzatvorená za účelom rekonštrukcie existujúcich prípojok inžinierskych sietí k existujúcemu Pohostinstvu INKA, na pozemku reg. E-KN parc. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 500,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »