Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634171623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kamenická Zuzana, Ing. 1 068,24 € 14.05.5024 15.05.2024 Zmluva
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
098502042200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Bc. Lea Csicsayová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csicsayová Lea, Bc. 779,40 € 07.08.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGDG2400119 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA 31745300 3 890,00 € 22.05.2024 31.12.2024 22.05.2024 Zmluva
088302872400 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0287-24-00, na pozemky v k. ú. Nivy, za účelom vybudovania, úpravy a užívania chodníkov, komunikácie, križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTRADE Financial Investments, s. r. o. 51676842 4 182,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Zmluva
MAGDG2400117 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HESTIA n.o. 36077313 3 050,00 € 21.05.2024 31.12.2024 21.05.2024 Zmluva
028624170123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Plačko Zdeněk, Ing. 3,39 € 21.05.2024 22.05.2024 Zmluva
028624171523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fučíková Dana 3,57 € 21.05.2024 22.05.2024 Zmluva
MAGDG2400097 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 pre OZ Odyseus. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Odyseus 31788734 73 247,17 € 20.05.2024 31.12.2024 20.05.2024 Zmluva
MAGDG2400112 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum Amadeus n.o. 53376421 5 000,00 € 20.05.2024 31.12.2024 20.05.2024 Zmluva
MAGTS2400132 BD Terchovska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 56 472,00 € 20.05.2024 02.05.2024 20.05.2024 Zmluva
MAGDG2400114 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 34074431 2 105,00 € 20.05.2024 31.12.2024 21.05.2024 Zmluva
MAGDG2400116 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MOSTY POMOCI 42415951 4 107,00 € 20.05.2024 31.12.2024 21.05.2024 Zmluva
028634169923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Búgel Tomáš, Ing. 686,85 € 20.05.2024 21.05.2024 Zmluva
028624170623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Munková Zuzana, RNDr. 3,93 € 20.05.2024 21.05.2024 Zmluva
028634170923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurčová Eva,Ing. 760,63 € 20.05.2024 21.05.2024 Zmluva
642024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 64/2024 CCJW - Společnosť židovských žen České republiky, spolek "Európska regionálna konferencia ICJW, otvárací ceremoniál" Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CCJW - SPOLEČNOST ŽIDOVSKÝCH ŽEN ČESKÉ REPUBLIKY, spolek 22817174 200,00 € 18.05.2024 21.05.2024 Zmluva
632024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 63/2024 Spoločenstvo Ladislava Hanusa Ženská konferencia Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadovej siene, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločenstvo Ladislava Hanusa 31817904 1 600,00 € 18.05.2024 21.05.2024 Zmluva
286503132400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby vodovodnej prípojky na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2231/6 a 2234/2 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mühlová Vlasta, Ing. 132,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Zmluva
286502452400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „BA_Drotárska - Sklenárska ul., NNK, Bratislava - Staré Mesto“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21586/3, 21586/7, 21586/38 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tisseo s. r. o. 53566394 4 019,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Zmluva
058802592400 Zmluva č. 05 88 0259 24 00 o bezodplatnom prevode SO 54 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Polyfunkčné centrum Einsteinova, k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Einpark Office, a. s. 51099055 0,00 € 17.05.2024 20.05.2024 Zmluva
286503222200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Rekoštrukcia rodinného domu, Osvetová ulia 14“ na pozemku reg. c-KN parc. č. 3202 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubík Zdeněk 0,00 € 17.05.2024 20.05.2024 Zmluva
MAGBO2400054 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam medzi HLM a spoločnosťou Zátišie 1, s.r.o., týkajúca stavby "Predĺženie Tomášikovej" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zátišie 1 s.r.o. 52205843 0,00 € 17.05.2024 31.12.2024 21.05.2024 Zmluva
028639354823022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hrabovská Viera, Ing. 1 434,12 € 17.05.2024 21.05.2024 Zmluva
MAGDG2400120 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum Amadeus n.o. 53376421 4 000,00 € 17.05.2024 31.12.2024 21.05.2024 Zmluva
MAGBO2400060 Zmluva o poskytovaní služieb (odber elektrickej energie) a úhrade nákladov za odber elektriny pod Prístavným mostom na parkovisku P+R Prístavný most. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NUBIUM, s. r. o. 47545674 0,00 € 17.05.2024 31.05.2024 21.05.2024 Zmluva
286503062400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503062400, uzatvorená za účelom uloženia prípojky plynu, splaškovej kanalizácie a vodovodnej prípojky k stavbe "Bytový dom, Svrčia ulica, Bratislava", na pozemkoch E-KN parc. č. 20170/202, 22338, k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Byteria, s. r. o. 44978847 641,34 € 16.05.2024 16.05.2024 Zmluva
286502842400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502842400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Na Slavíne", na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2981/3, 3001, 3002/1, 3002/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Paško Peter, Ing. 500,00 € 16.05.2024 16.05.2024 Zmluva
MAGDG2400118 Zmluva o poskytnutí dotácie 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou 52889165 4 590,00 € 16.05.2024 31.12.2024 16.05.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »